Make your own free website on Tripod.com
www.nobleflyer.tripod.com
My Herbal Collections and Theraphy
Home
Ok Dok
Mga Kagahapon
The Aguilar Family
RFG Affairs
The Durian Riders Club

TAMBAL SA KATARATA

Pag ipon ug mga liso sa Sangig nga gulang na kaayo, Ibulad ug limpyohan.
Magbutang ug mga lima ka liso itungod sa kalimutaw sa mata ug ipatuyoktuyok o liraw-liraw ang mata sa pasyente hangtod kini ma pundok ang muragmuta nga mamilit sa liso.
Pagkahuman ipagawas kini. Hinoon mogawas lang kini samtang nagsigi ug  lihok ang mata sa sulod sa mga napulo ka minuto. Kon wala nay liso sa mata, limpyohi kini ug panglimpyo nga solution sa mata sama sa Eye-Mo o di ba kaha, maghimo ug tubig pang limpyo.
Mag ipon ug mga napulo sa suso nga gikan sa sapa. Limpyohan ug maayo. Pagkahuman, putlan ug talinis sa tumoy ang suso. Ihumol kini sa himabaw nga tubig sa usa ka tasa o baso sa gabii. Pagka ugma, ipagawas ang suso kay ang iyang duga ra ang nasagol sa atubig maoy gamiton. Sag-ahon kini ug limpyo nga tela ug isulod samaayo nga sudlanan.
Ipatulo sa mata para malimpyo ang mata pagkahuman ug kuha sa sangig.
Buhaton kini kaduha sa usa ka semana ug sulod sa duha ka bulan, hayag na ang panan-aw sa may Katarata.

Tambal kon may High Blood Pressure   (Lemon grass)
 
Pag itos ug tangad mga upaT KA PUNOOAN TANGAD ( Lemon Grass) LIMPYOHAN UG BUATANGI 6 KA BASO TUBIG ITOSON HANGTOD MAHIMONG 3 KA BASO NALANG. INUMON NGA INADLAW ANG KAINITON KATULO SA USA KA ADLAW

Tambal sa pinaakan ug Bitin (pineapple crown)
Pagputol ug korona sa pinya unya isugba sa kalayo. inodnod ang sinugba nga korona sa pinya(may unod dapit) ngadto sa pinaakan sa bitin, Kutob maagwanta ang kainiton. Sa ingon, ang lala sa pinaakan mahigop sa duga sa pinya ug ang lala mawala.

gotocola.jpg

GOTO KULA

 

DUHA KA DAHON MATAG ADLAW MAKAPAHILAYO SA KATIGUWANGON

Gotu Kola (Centella or Hydrocella Asistica) or Indian Ginseng

 

          Ang mga herbalist nag-ila sa Gotu Kola nga pinakamaayo sa tanang pampalagsik nga herbal.  Ang mga dahon niini pagkaon alang sa utok. Duha o tulo ka dahon matag adlaw ani sa pagkaon makapalig-on pag-ayo sa naluya nga mga unod-unod sa lawas ug sa gikapoy nga utok.

 

         Kini mupugong sa pagkakapoy sa utok o sa nervous breakdown.  Duha ka dahon matag adlaw makapadugay pag-abot sa epekto sa katigulangon basta ang lawas mainitan sa adlaw kanunay.

 

         Makapaayo ug nervous og mental problems, sakit sa kasingkasing, ug usa ka thyroid stimulant.

 

         Makapaayo sa problema sa panit, ketong, tuberculosis, ug venereal diseases.

 

         Makatabang sa paghupa sa depression, pagkabaog, ug menopausal problems.

 

         Maayo usab kini isip aphrodisiac.

 

Ang mga Indian naggamit sa tanom isip diuretic aron pagwagtang sa sobra nga fluid gikan sa lawas, isip panglagsik sa atay ug apdo, isip pampalimpyo sa dugo.

 

          Ang Gotu Kula ginagamit usab sa pag-ayo sa cancer – usa ka tanom nga gigamit ni Jason Winters nga maoy iyang gihisgutan sa iyang libro nga, “Killing Cancer”.  Tungod kay ang Gotu Kola usa ka Asian nga tanom, wala kini nahisgoti sa mga tanom sa Europa kay kini dili man makatubo didto.

 

          Kini gigamit usab sa usa ka iladong Chinese herbalist, si Prof. Li Chung Yun, nga nabuhi sulod sa 256 ka tuig. Tungod niya nahigmata ang mga nasod sa Western sa kahalangdon niining tanom. Natawo siya niadtong 1677, ug niadtong 1933, mipanaw siya apan uban ang pasidunggog sa mantalaan nga New York Times. Ang iyang kinabuhi naglangkob ug dosentos ug tunga nga dekada. Ang goberno sa China maoy nagmantala sa iyang edad. Bisan sa nagpangidaron na si Prof. Li Chung Yun ug 260 ka tuig kaniadto, nagahatag pa gihapon siya ug mga pagtulun-an (ang matag pagtuon muabot ug tulo ka oras) sa usa ka unibersidad sa China.  Kadtong mga nakakita kaniya niadtong buhi pa siya nagsulti nga ang itsura niya mas bata pa sa tawo nga nagpangidaron ug 72 anyos. Baskog siya mamarog, kusgan, ug aduna gihapoy buhok ug ngipon.

 

          Human sa kamatayon ni Li Chung, ang goberno sa France mihimo ug mga pagtuon. Nahibaloan nila nga adunay wala mailhi nga bitamina nga ilang gitawag nga Vitamin Y kay nakita nila nga kini adunay maayo nga benepisyo alang sa utok ug endocrine glands ( kani ang naga hatag ug hormones sa atong dugo).                                      

 

          Usa ka bio-chemist sa France nga si Jules Lepino nga naghimo usab ug mga pagtuon sa mga tanom nakakat-on nga ang maong Gotu Kola adunay  tonic nga elemento nga makahatag ug enerhiya sa mga kaunuran ug utok aron nga kining mga parte sa lawas sa tawo mugana pag-ayo.

 

          Daghang mga tawo nga nagakaon ug Gotu Kola matag adlaw nagmatuod nga wala na sila makasinati ug kakapoy sa utok. Ang ilang memorya nalig-on ug aduna silay pamati sama sa kalagsik sa lawas ug panghunahuna.

 

          Ang babae nga nikaon niining Gotu Kola sulod sa unom ka semana misulti nga wala na siya nakabati ug kakapoy bisan pa sa daghang bulohaton niya ug ang iyang sakit sa arthritis nawala na. Sa daghang tuig, wala niya maibot pag-usab ang iyang singsing diha sa iyang tudlo tungod sa arthritis. Apan human sa pagkaon niya sa maong tanom sulod sa pipila ka semana, nahimo niya pagtanggal sa iyang singsing pag-usab.

 

          Karong bag-o lamang, usa ka babaye sa Brisbane ang mibisita sa iyang higala nga nagmasakiton ug adunay high blood pressure. Ang maong masakiton mikaon usab sa Gotu Kola. Sa sunod niya nga check-up sa doktor, tulo ka beses siya gikuhaan ug Blood Pressure test ug ang doktor dili katoo nga ang Blood Pressure nga nagahasol kaniya sulod sa 10 ka tuig nawala na human lamang ang duha ka semana nga pagkaon sa Gotu Kula.

 

          Ang dahon nga Gotu Kula makaon diretso gikan sa tanom o mahimo usab nga idungag sa mga salad o pwede sad nga hiwahiwaon sa pino aron himoong pangpanindot sa itsura sa pagkaon. Aduna kini medyo pait nga lasa. Ang dahon pwede magamit nga presko o pinauga nga minatamis tinimplahan ug honey.

 

          Apan ayaw palabihi sa pagkaon niini kay pwede kini makasakit sa ulo, makalipong, o hilabihan nga kaabtik  o kakatulgon panahon sa gabii. Ang Gotu Kula puno sa chlorophyll, vitamin A, B, C, G, K ug minerals ug magnesium. Ang tanom sayon lang patubuon ug sayon lang kini muhiyang sa mga yuta.

 

Gisulat ni Isabell Shipard

June 1990

Enter images and other content here

Enter images and other content here

Enter supporting content here