Make your own free website on Tripod.com
www.nobleflyer.tripod.com
Home | Ok Dok | Mga Kagahapon | The Aguilar Family | RFG Affairs | The Durian Riders Club

Family pictures

Mao ni ang akong Inahan, Mama Isabel Ocubillo Gumba Aguilar. Natawo sa Merida Leyte niadtong Nob. 18, 1915 ug karon 90 anyos na nga anaa nagpuyo sa akong magulang nga igsoon nga si Mano Espher sa Perpetual Help College, Las Piņas, Rizal. Maayo pa ang iyang mga pamoot ug makahinumdum pa gihapon kanamo nga iyang mga anak. Sa Ubos nga hulagway mao ang akong Pamilya

mamaisabal.jpg

ZianBoyand UncleRyan
zianboyandryan.jpg
PapaRyan

Zianboy and Mom Ada
zianboy_01.jpg
my 6th grandchild

aga_family.jpg
My Family

ZianBoy with Lolo Alex
zianboyandlolo.jpg
GwapongApo

pamilya_aga.jpg

ALEX GUMBA AGUILAR, SR. ug ROSE ABAQUITA OLIVO.
Sa mga katuigan nga milabay, nagbunga ug mga umagad ug mga apo. Si Ryan naminyo ni Rose Tedera, ug may duha ka anak nga si Rysa Crysl, ug Ryna. Si Ryan ug Rose mga Police na pulos graduate sa Criminology sa RMC ug mga Registered Criminologist na sab. Si Rosalie, ang ika duha, graduate sa Computer Science sa University of Mindanao, ug nagtrabaho sa BioLink, isip Computer Layout Artist. Si Alex Jr. Yokyok, Ang akong ikatulo, graduate usab sa Computer Science sa AMA Collge ug nagtrabaho isip Computer Layout Artist sa APM Advertising Agency sa Davao City. Ug ang ikaupat si Christelyn, College level pa lang ug naminyo ni Mark Resma. Sila nga pamilya anaa sa Musical Band sa Daavao City ug may usa ka anak nga si Chris Mavin. Ikalima si Espher John, 2nd Yr. High School sa Deeper Life Academy, ang ika unom, Seigfred, First Yr. High Sch. sa Deeper Life Academy ug ang ika pito si Thelma Rose, Mimi nga Grade Six na karon sa Magalanes Elem. Sch. Nia tanan sila sa Davao City.

Hulagway Sa Mga Apo
(Kay Lolo na 'ntawon Ko)

Sugod ta sa kamagulangan unya paubos

rysa crysl tedera aguilar
rysa.jpg

RYSA TEDERA AGUILAR, una nako nga apo. Anak ni Ryan ug Rose

ryna tedera aguilar
nana.jpg

RYNA TEDERA AGUILAR, IKADUHA NAKO NGA APO. Anak ni Ryan ug Rose

Si Nana wala pay usa ka tuig
nana_2.jpg
Ikaduhang apo

Mao kini ang ulahing hulagway sa akong pamilya diin atol sa adlaw natawhan sa among Maestro Rev Iluminado Balonga gipadala kini ngadto kaniya.

Nana uban sa paborito niya nga baloon
nana_3.jpg

cris mavin aguilar resma
mavin.jpg
ikatulo nga apo

mavin ug nana
mavinnana.jpg

CRIS MAVIN AGUILAR RESMA. Anak ni Mark Vincent Resma ug Christelyn,ug ang ika tulo nako nga apo. Nana ug Mavin samtang nagbesobeso.

Photo of my wife Lilet
lilet_2.jpg
ROSE OLIVO AGUILAR

lINGLONG AND LILET
liletlingling.jpg
Nilda, OUR YOUNGEST SISTER

Mga Minahal Nga Anak

Ryan's graduation in college of criminology at RMC
ryangrad.jpg
Accompanied by his Mom Lilet

Ryan and Rose Family
a183.jpg
with first daughter Rysa Crysl

Rosalie with her best friend
tarsier.jpg
Kuha ni sa Bohol.Now eorking at BioLink as CompuArtist

ALex Jr
darkhawk.jpg
ComSci Graduate at AMA now working at APM

telyn.jpg
Ika upat nga anak. Cute ano!

Telyn with her memorable days
missponds.jpg
crowned muse in as Miss Ponds

Mark & Telyn Resma
ddktion.jpg
Dedication of Cris Mavin, their first son by Pastor Allan

Dedication Card of Mavin
mavin.jpg
Mavin one hour from birth. First son of Mark and Tekyn

Espher John Olivo Aguilar
ejboy.jpg
Ika lima nga anak. Now 2nd ye High Sch. at Deeper Life Academy

Seigfred Olivo Aguilar
peped.jpg
Ika unom nga anak. Now 1st Yr High Sch at Deeper Life Academy

Thelma Rose Olivo Aguilar
mimi.jpg
Ika pito nga anak. Now Grade 6 at Magallanes Elem Sch

Kompleto na akong pahina sa mga anak ug apo. Bantayi sunod tuig basin madugangan na pod ug duha ka apo gikan sa mga kugihan.

trimo_memer.jpg

My darling Memer Rubia who is the star of this trip got a big smile for this pose. Taken after our family trip in Samal together with my kids and other relatives too. The hind view is Talicud Island. Rich in coral reef and white sand beaches. A tourist attraction too.

Someone might have been knocking for a bethrotal to this beautiful lass and for sure her uncle expects so much for an early but surely tie. Memer Hello!!! Am I right? My email is still open. Jot it there.

Memer ngayon
memer_present.jpg
Mas Cute na Memher

My Lovely TIPOL
tipol.jpg

These beautiful dou Tipol on top and Kim below are my inspiration in making this site for they are keen lovers of my Trike. I hope someday they will continue to build this site and may be able to share my pictures, designs and whatever be published further from this. Goodbless to you my dear ones!!!

kimak.jpg